Najlepsze szkoły dziennikarskie w Polsce

 

W Polsce istnieje wiele szkół dziennikarskich, które oferują programy na różnych poziomach edukacyjnych, od studiów licencjackich po podyplomowe. Oto kilka najlepszych szkół dziennikarskich w Polsce:

  1. Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: uważany za jeden z najlepszych wydziałów dziennikarskich w Polsce, oferuje programy na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.
  2. Uniwersytet Jagielloński – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych szkół dziennikarskich w Polsce, oferująca programy na poziomie licencjackim i magisterskim.
  3. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: oferuje programy na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim oraz specjalizacje związane z nowymi mediami i dziennikarstwem wizualnym.
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: oferuje programy na poziomie licencjackim i magisterskim, a także studia podyplomowe związane z dziennikarstwem sportowym i dziennikarstwem kryminalnym.
  5. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Dziennikarstwa: oferuje programy na poziomie licencjackim i magisterskim oraz studia podyplomowe związane z dziennikarstwem śledczym i dziennikarstwem radiowym.

reklama:

Oprócz wymienionych szkół, warto także zwrócić uwagę na Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.